Suomeksi website

Raseborg matskola
6.6.2022-9.6.2022

Plats: Karis högstadiums övningskök, Nabogatan 8, 10300 Karis
Tidpunkt: 6.6-9.6.2022
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 20 deltagare
Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Peik Grönholm, Raseborgs 4H
Phone number044 241 1540,

Back to top of page