Suomeksi website

Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande de praktiska arrangemangen kring matskolorna, så ber vi dig kontakta handledaren för den enskilda matskolan. Kontaktuppgifterna till handledarna hittar du här.

Har du frågor som gäller 4H:s Matskolan – Ruokakoulu verksamhet, samarbetsnätverk, kommunikation och mediabesök, så kan du kontakta:

Bettina C. Lindfors
Koordinator för utbildning och ledarstöd, kommunikation, 4H-Akademin
Phone number+358 (0)40 920 9810


Twitter @BettinaLindfors

Back to top of page