Suomeksi website

Till deltagaren

Anmälan

Välj den matskola som passar er familj och anmäl ert barn genom att fylla i det elektroniska anmälningsformuläret. Anmälningstiden går ut två veckor innan matskolan inleds eller då matskolan är fullsatt. De flesta matskolor tar också emot anmälningar till reservplatser.

Anmälan bekräftas till den e-postadress som uppgetts i anmälningsformuläret. Vid eventuell annulering av matskolan meddelas barnets förälder per telefon.

Välkomstbrevet och fakturan på deltagaravgiften skickas till deltagarna senast två veckor innan matskolan inleds.

Deltagaravgift

Matskolans deltagaravgift är 70 euro per barn. Avgiften inkluderar program, material, T-skjorta, samt mat och dryck. Därtill uppbärs en avgift på 10 euro/vuxen och 5 auro/barn av familjemedlemmar för den gemensamma familjemiddagen. 4H-medlemmarna är olycksfallsförsäkrade och de som inte är medlemmar bör ha en egen olycksfallsförsäkring.

Längd

Matskolan är ett 4–5 dagar långt dagläger, som arrangeras under skololoven. Matskoledagen börjar på morgonen och avslutas på eftermiddagen. En lägerdag omfattar 6–8 timmar.

Arrangör

4H-föreningarna runtom i landet står för matskolornas praktiska arrangemang. Varje matskola har en ansvarig handledare, som ansvarar för planeringen och genomförandet av matskolan.

Gruppstorlek

Varje matskola rymmer 10–20 barn. Vid matlagning indelas deltagarna i mindre grupper. Varje mindre grupp har en egen hjälpledare. Matskolorna arrangeras vanligen i skolornas undervisningskök eller i föreningshus.

Specialdieter

På matskolan beaktas barnens specialdieter och andra specialbehov. Meddela om eventuella dieter och specialbehov i samband med anmälningen eller direkt till den ansvariga handledaren i god tid innan matskolan börjar.

Fotografering

Under matskolan kan barnen bli fotograferade. Fotografierna används enligt god sed i Finlands svenska 4H:s och Suomen 4H-liittos kommunikation. I samband med anmälan väljer du som förälder om fotografier på ditt barn får publiceras eller inte.

Back to top of page