Suomeksi website

Handledare på matskolan

Varje matskola har en ansvarig handledare och flera hjälpledare. Den ansvariga handledaren ansvarar för planeringen och genomförandet av matskolan. Hjälpledarna ansvarar för handledningen av en egen grupp av barn under hela matskolan.

På matskolan lär sig barnen genom att själv göra saker. Barnen tillreder alla måltider själva. Hjälpledarens uppgift är att stöda och hjälpa, men låta barnen njuta av att kocka och pröva på nytt.

Till hjälpledarens uppgifter hör att

  • handleda barnen vid matlagningen
  • leda lek- och motionspass
  • lära barnen hälsosamma matvanor
  • hjälpa till med praktiska sysslor, t.ex. i samband med gårdsbesöket och familjemiddagen.

Den ansvariga handledaren introducerar hjälpledarna till arbetet på matskolan. För hjälpledarna arrangeras en gemensam träff innan matskolan. På träffen går handledaren igenom veckans program och recept, hjälpledarnas uppgifter och ansvar samt matskolans handledningsmetoder och säkerhetsplan.

Du kan fungera som hjälpledare, om du fyllt 16 år och är intresserad av matlagning och att handleda barn. Hjälpledarna får ett litet arvode samt ett arbetsintyg för sin insats på matskolan. Kom med och förverkliga en oförglömlig matskola för barn! Om du är intresserad av att fungera som hjälpledare ska du kontakta 4H-föreningen på din ort eller den aktuella matskolans ansvariga handledare!

Back to top of page