Suomeksi website
På matskolan används säsongens råvaror.
På matskolan används säsongens råvaror. Foto: Petra Ingo

Matskolan är matglädje

Matskolan ger barn upplevelser och erfarenhet kring mat och matlagning. Barnen får uppleva MATGLÄDJE med alla sina sinnen och nöjet av att röra på sig och motionera. Matskolan är till för barn i åldern 8–12 år. Matskolan erbjuder 4–5 dagar av rolig och meningsfull sysselsättning under skolloven.

Till varje matskoledag hör morgonmål, lunch och mellanmål, som barnen tillreder själva, motionspass, och diskussionsstunder där barnen får lära sig vikten av hälsosam kost och motion. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård, samt välkomst morgonmål och familjemiddag, som föräldrarna är välkomna att delta i.

På matskolan ökar barnens kunskap om

  • matlagning
  • hälsosam kost och
  • motion.

Via matlagningen och de gemensamma upplevelserna under matskolan lär sig barnen

  • känna till den finlänska livsmedelskedjan
  • att uppskatta god mat
  • att använda inhemska råvaror enligt säsong
  • aspekterna av ansvarsfull matproduktion och konsumtion och
  • vikten av hälsosam kost och motion för att orka och må bra.

Konceptet kring matskoleverksamheten kommer ursprungligen från 4H i Danmark och utvecklades ytterligare inom ett tvåspråkigt samarbetsprojekt Matskolan – Ruokakoulu under åren 2013 – 2016. I projektet deltog Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Folkhälsan och Mjölk och Hälsa r.f. Projektet förverkligades med understöd från jord- och skogsbruksministeriet.

Matskolorna arrangeras av 4H-föreningarna runt om i Finland.

Mediabesök på matskolan

Redaktörer är välkomna att besöka matskolorna. Vänligen kontakta matskolans ansvariga handledare och kom överens om lämplig tidpunkt. Matskolorna och kontaktuppgifterna till handledarna hittas under Anmälan.

Ta del av programmet, intervjua barn och ledare – upplev matglädje!

Matskolan – Ruokakoulus logo används i kommunikation om matskolans verksamhet.
Ladda ner den svenskspråkiga logon (jpg).

I finskspråkig kommunikation används språkversionen Ruokakoulu – Matskolan.
Ladda ner den finskspråkiga logon (jpg).

Ta kontakt

Bettina C.Lindfors
Koordinator för utbildning och ledarstöd, 4H-akademin
Matskolan, Rejäl säckinsamling
Phone number+358 (0)40 920 9810


Twitter @BettinaLindfors

Om matskolan

Back to top of page