Suomeksi website

Matskolan är matglädje

Matskolan ger barn upplevelser och erfarenhet kring mat och matlagning. Barnen får uppleva MATGLÄDJE med alla sina sinnen och nöjet av att röra på sig och motionera. Matskolan är till för barn i åldern 8–12 år. Matskolan erbjuder 4–5 dagar av rolig och meningsfull sysselsättning under skolloven.

Till varje matskoledag hör morgonmål, lunch och mellanmål, som barnen tillreder själva, motionspass, och diskussionsstunder där barnen får lära sig vikten av hälsosam kost och motion. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård, samt välkomst morgonmål och familjemiddag, som föräldrarna är välkomna att delta i.

Matskolorna arrangeras av 4H-föreningarna runt om i Finland.

På matskolan ökar barnens kunskap om

  • matlagning
  • hälsosam kost och
  • motion.

Via matlagningen och de gemensamma upplevelserna under matskolan lär sig barnen

  • känna till den finländska livsmedelssystemet, matens väg från jord till jord
  • att uppskatta goda matvanor och den finländska matkulturen
  • att använda inhemska råvaror enligt säsong
  • olika aspekter av hållbar matproduktion och konsumtion och
  • vikten av hälsosam kost, motion och vila för att orka och må bra.

På Matskolan är inlärningen inte teoretisk, utan den bygger på att man gör och upplever saker tillsammans på ett roligt sätt.

Matskolan-Ruokakoulu verksamhetsmodellen inom matfostran har utvecklats (2023-2016) av Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto i samarbete med Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Folkhälsan och Mjölk och Hälsa r.f. samt Helsingfors universitet. Samarbetsprojektet förverkligades med understöd från jord- och skogsbruksministeriet.

Matskolan-Ruokakoulu är idag en uppskattat del av matfostran inom 4H-organisationerna. Matskolorna arrangeras av 4H-föreningarna runt om i Finland.

Mediabesök på matskolan

Redaktörer är välkomna att besöka matskolorna runt om i Svenskfinland, även på Åland. Vänligen kontakta matskolans ansvariga handledare och kom överens om lämplig tidpunkt. Matskolorna och kontaktuppgifterna till handledarna hittas under Anmälan.

Ta del av programmet, intervjua barn och ledare – upplev matglädje!

Matskolan – Ruokakoulus logo används i kommunikation om matskolans verksamhet.
Ladda ner den svenskspråkiga logon (jpg).

I finskspråkig kommunikation används språkversionen Ruokakoulu – Matskolan.
Ladda ner den finskspråkiga logon (jpg).

 

Om matskolan

Back to top of page