Suomeksi website

Malax matskola
13.-16.6.2023

Plats: Petalax högstadium, 66240 Petalax
Tidpunkt: 13.-16.2023
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 12 deltagare
Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Evelyn Strömsbäck, Malax-Petalax-Bergö 4H
Phone number 050 496 1506

Back to top of page