Suomeksi website

Malax matskola
11-14.6.2024

Plats: Högstadiet i Petalax, Mamrevägen 9, 66240 Petalax
Tidpunkt: 11-14.6.2024
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 20 deltagare
Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Elin Ekman, Malax-Petalax-Bergö 4H
Phone number 050 496 1506

Back to top of page