Suomeksi website

Korsnäs matskola
11-14.6 2024

Plats: Korsnäs lågstadium undervisningskök
Tidpunkt: 11-14.6
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 12 deltagare
Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Yvonne Samuelsson, Korsnäs 4H
Phone number045 876 4838

Back to top of page