Suomeksi website

Korsnäs matskola
13.-16.6.2023

Plats: Kyrkobyskolan (skolköket), Kyrkobyvägen 126, 66200 Korsnäs
Tidpunkt: 13.-16.6.2023
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 16 deltagare
Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Anneli Heikkilä-Nordmyr, Phone number045 226 8543,

Back to top of page