Suomeksi website

Åland matskola
12.-15.6.2023

Plats: 4H-gården, Jomalagårdsvägen 23, 22150 Jomala
Tidpunkt: 12.-15.6.2023
Åldersgrupp: 9-13 år
Gruppstorlek: 10 deltagare

Pris: 70 euro/deltagare

Ansvarig handledare: Anki Håkans, Ålands 4H,
Phone number0407523903

Matskolan är fullsatt.

Back to top of page