Suomeksi website

Matskolorna söker hjälpledare!

Varje matskola har, utöver ansvarig handledaren, en hjälpledare per fyra barn. Hjälpledarna får ett litet arvode samt ett arbetsintyg för sin insats på matskolan. Kom med och förverkliga en oförglömlig matskola för barn!

Du kan fungera som hjälpledare, om du fyllt 16 år och är intresserad av matlagning och att handleda barn. Som hjälpledare har du hand om den egna gruppen under hela matskolan.

På matskolan lär sig barnen genom att själv göra saker. Barnen tillreder alla måltider själva. Hjälpledarens uppgift är att stöda och hjälpa, men låta barnen njuta av att kocka och pröva på nytt.

Till hjälpledarens uppgifter hör att

  • handleda barnen vid matlagningen
  • leda lek- och motionspass
  • lära barnen hälsosamma matvanor
  • hjälpa till med praktiska sysslor, t.ex. i samband med gårdsbesöket och familjemiddagen.

Den ansvariga handledaren introducerar hjälpledarna till arbetet på matskolan. För hjälpledarna arrangeras en gemensam träff innan matskolan. På träffen går handledaren igenom veckans program och recept, hjälpledarnas uppgifter och ansvar samt matskolans handledningsmetoder och säkerhetsplan.

Är du intresserad av matlagning och vill jobba med barn? Kontakta 4H-föreningen på din ort eller den aktuella matskolans ansvariga handledare!

Back to top of page