Suomeksi

Närpes matskola
25.06.2020 - 30.06.2020

Plats: Undervisningsköket i gymnasie byggnaden, Skolgränd 9A, Närpes
Tidpunkt: 25.6 – 30.6.2020
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 16 deltagare
Pris: 65 euro/deltagare

Handledare: Ann-Katrin Enqvist, Närpes 4H
050 566 8485,