Suomeksi

Kimitoöns matskola
02.06.2020 - 05.06.2020

Plats: Axxell Brusaby, Brusabyvägen2, 25700 Kimito
Tidpunkt: 2-5.6.2020
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 12 deltagare
Pris: 65 euro/deltagare

Handledare: Clara Bergström, Kimitoöns 4H
044 042 5091,