Suomeksi

Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande de praktiska arrangemangen kring matskolorna, så ber vi dig kontakta handledaren för i frågavarande matskola. Kontaktuppgifterna till handledarna hittar du här.

Har du frågor som gäller 4H:s Matskolan – Ruokakoulu verksamhet så kan du kontakta:

Harriet Sundholm
HR-manager
Finlands svenska 4H
040 771 3134