Matskolan – Ruokakoulu-projektet 2013-2016

Matskolan – Ruokakoulu var ett tvåspråkigt projekt vars uppgift var att utveckla ett nytt verktyg för matfostran.

Barnen får uppleva  MATGLÄDJE med alla sinnen och glädjen av att röra på sig och motionera. Matskolan är för pojkar och flickor i åldern 8–12 år. Matskolan erbjuder 4–5 dagar av rolig och meningsfull sysselsättning under skolloven.

Målsättning

På matskolan ökar barnens kunskap om

  • matlagning
  • hälsosam kost och
  • motion.

Via matlagningen och de gemensamma upplevelserna under matskolan lär sig barnen

  • känna till den finlänska livsmedelskedjan
  • att uppskatta god mat
  • att använda inhemska råvaror enligt säsong
  • aspekterna av ansvarsfull matproduktion och konsumtion
  • vikten av hälsosam kost och motion för att orka och må bra

Projektets mål var också att öka lokalt, regionalt och nationellt nätverkande kring matfostran.

Samarbetsorganisationer

Matskolan – Ruokakoulu var ett tvåspråkigt samarbetsprojekt. I projektet deltog Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Folkhälsan och Mjölk och Hälsa r.f.  Matskolan – Ruokakoulu förverkligades med understöd från jord- och skogsbruksministeriet åren 2013-2016.

 

 

På matskolan får barnen njuta av maten med alla sinnen. Foto: Minna Lukkala

Vi leker och rör på oss varje dag. Foto: Tuire Matilainen