Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande de praktiska arrangemangen kring matskolorna, så ber vi dig kontakta handledaren för i frågavarande matskola. Kontaktuppgifterna till handledarna hittar du här >>.


Har du frågor som gäller 4H:s Matskolan – Ruokakoulu verksamhet så kan du kontakta:

Harriet Sundholm
Utbildnings- och utvecklingsansvariga
Finlands svenska 4H
tel. 040 771 3134
harriet.sundholm(a)fs4h.fi


Petra Ingo
Informatör
Finlands svenska 4H
tel. 043 824 8703
petra.ingo(a)fs4h.fi