Handledare på matskolan

Varje matskola har en ansvarig handledare och flera hjälpledare. Den ansvariga handledaren ansvarar för planeringen och genomförandet av matskolan. Hjälpledarna ansvarar för handledningen av en egen grupp av barn under hela matskolan.

På matskolan lär sig barnen genom att själv göra saker. Barnen tillreder alla måltider själva. Hjälpledarens uppgift är att stöda och hjälpa, men låta barnen njuta av att kocka och pröva på nytt.

Till programmet hör morgonmål, lunch och mellanmål som barnen tillreder själva, lek- och motionspass, diskussionsstunder och besök till en bondgård.

 

 

 

 

På matskolan får barnen vara med om nya upplevelser. Att hanskas med färsk fisk kan vara spännande. Foto: Tuire Matilainen