Suomeksi website

Helsingfors matskola
11.08.2020 - 13.08.2020

Plats: Arbetets vänners lokal i Munkshöjden, Ulfsbyvägen 13
Tidpunkt: 11.08.2020 – 13.08.2020
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 12 deltagare
Pris: 65 euro/deltagare

Kontakt: Harriet Sundholm, Phone number040 771 3134,

Arrangör: Finlands svenska 4H

Back to top of page