Suomeksi

Helsingfors matskola
09.06.2020 - 11.06.2020

Plats: Arbetets vänners lokal i Munkshöjden, Ulfsbyvägen 13
Tidpunkt: 9-11.6.2020
Åldersgrupp: 8-12 år
Gruppstorlek: 12 deltagare
Pris: 65 euro/deltagare

Kontakt: Harriet Sundholm, 040 771 3134,

Arrangör: Finlands svenska 4H